Ο κήπος μας όντας και εκείνος ένας ζωντανός οργανισμός, δεν παύει να ταλαιπωρείται και να καταπονείται από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Παρόλο που στην πλειοψηφία της η χλωρίδα μας είναι ικανή να ανταπεξέλθει χαμηλές θερμοκρασίες σε συνθήκες παγετού χωρίς κάποια δική μας ενέργεια, υπάρχουν κάποιες ενέργειες οι οποίες…