Ιδιωτική κατοικία στους Θρακομακεδόνες

Πληροφορίες Έργου

  • Περιοχή: Θρακομακεδόνες, Αττική
  • Έκταση: 1000 m2
  • Χρονιά: 2016