Ιδιωτική κατοικία στην Νέα Ερυθραία

Πληροφορίες Έργου

  • Περιοχή: Νέα Ερυθραία, Αττική
  • Έκταση: 600 m2
  • Χρονιά: 2014