Πολυκατοικία στο Νέο Φάληρο

Πληροφορίες Έργου

  • Περιοχή: Νέο Φάληρο, Αττική
  • Έκταση: 350 m2
  • Χρονιά: 2016